தாலிக்கயிரும் தமிழ் கிறிஸ்தவனும்

post0 Comment on தாலிக்கயிரும் தமிழ் கிறிஸ்தவனும்

20ம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்வம் ஏறக்குறைய பாதி பங்கு வேதத்தை விட்டு, அதாவது சத்தியத்தை விட்டு, பாதி தூரம் போய் விட்டது. மீதி தூரம் என்னவாய் முடியுமோ என்ற ஆபத்தான நிலையில் ஆதங்கப்பட்டுக் கொள்ளும் சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இன்றைய கிறிஸ்தவத்தில் அல்லது...

Continue Reading
கிறிஸ்தவத்தில் தீண்டாமை இந்திய அரசியல் தலைவர்களின் பகிரங்க குற்றச்சாட்டுகள்

கிறிஸ்தவத்தில் தீண்டாமை இந்திய அரசியல் தலைவர்களின் பகிரங்க குற்றச்சாட்டுகள் Pr.S.Francis Mahendiran

post0 Comment on கிறிஸ்தவத்தில் தீண்டாமை இந்திய அரசியல் தலைவர்களின் பகிரங்க குற்றச்சாட்டுகள் Pr.S.Francis Mahendiran

“இன்றெல்லாம் சர்வசாதரணமாக கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சாதிய சண்டைகள்  நடக்கின்றன.“திரு. த. பாண்டியன் “இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி“ “கிறிஸ்தவர்களில் சாதிக்கு ஒரு சர்ச் கிறிஸ்தவர்கள் ஒடுக்கப்படுகின்றனர்“ திருமதி. வானதி சீனிவாசன் BJP – {விவாதம் 10.12.14 புதிய தலைமுறை } “கிறிஸ்தவர்களாக மதம்...

Continue Reading

தெளிவான பாஷைகளும்,தெளிவில்லாத கிறிஸ்தவமும்

Uncategorized0 Comment on தெளிவான பாஷைகளும்,தெளிவில்லாத கிறிஸ்தவமும்

  வெவ்வேறு பாஷைகள் – அப்:2.4 – Other tongues ஜென்ம பாஷைகள் – அப்:2.8 – Own – tongue அந்நிய பாஷை –   1கொரி:14.2 – Unknown tongue வெவ்வேறு பாஷைகள் அப்:2.4ன் படி ஆதி சபையில் இவர்கள்...

Continue Reading

நஞ்சு கொண்ட நெஞ்சு

post0 Comment on நஞ்சு கொண்ட நெஞ்சு

நஞ்சுக் கொடியை நீக்கி அல்லவா – என் வஞ்சிக் கொடியை வென்றேன்! பஞ்சுச் செடி எனில் – தாவிய நஞ்சுக் கொடியா நீ?… கஞ்சித்தான் கொடுத்து வளர்த்திட்டேன் – உன் நெஞ்சினில் நஞ்சு வந்தது எப்போ? பிஞ்சு வயதினில் உனை -தினம்...

Continue Reading